• Malta Tagħna Lkoll
  • Veterani
  • image
  • Għ.V.L
  • Statut
Previous Next

Aħbarijiet

29.11.16 Viċi-President tal- European Senior Organisation

04.04.16 Ċentru għall-anzjanità attiva ġewwa Raħal Ġdid

Is-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva, b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali illum beda jopera ċentru għall-anzjanità attiva ġewwaRaħal Ġdid.

Kompli aqra...

19.03.16 Intraprendituri 50 +

L-Ewroparlamentari Marlene Mizzi ppartecipat f'dibattitu ta' livell għoli fejn ġiet imnedija l-ħolqien ta' pjattaforma Ewropea msejħa 50plus Entrepreneurship. Il-pjattaforma ta' 50+EPE hija inizjattiva organizzata minn grupp ta' organizzazzjonijiet bl-istess ideat, kumpaniji, NGOs u akkademiċi li ngħaqqdu flimkien biex jiġi zgurat li l-potenzjal tal-intraprendituri 50 + tiġi rikonoxxuta b'mod sħiħ u sostnuta mill-policy makers Ewropew.

Kompli aqra...

07.02.16 24,000 anzjan jirċievu ċekk ta’ €300

 

Għall-ewwel darba f’25 sena, il-Gvern ta żieda sostanzjali lil 24,000 anzjani u romol.

Kompli aqra...

Aqra aktar dwar...

29.11.16 Ktieb

 

Il-Mexxej tal-Partit Laburista Dr Joseph Muscat jifraħ lis-Sur Joseph Xerri, Segretarju Eżekuttiv tal-Veterani Laburisti, l-awtur tal-ktieb ‘L-Iżvilupp tal-Edukazzjoni f’Malta’, pubblikazzjoni SKS

12.04.16 Ħidma Favur L-Anzjani

Kompli aqra...

18.10.15 Bagit Li Haseb Ukoll Fl-Anzjani


Il-hidma fuq il-Pensjoni Minima Nazzjonali Garantita se tissokta mill-1 ta' Jannar li gej, meta tnax-il elf anzjan se jgawdu minn zieda fil-pensjoni ghall-ewwel darba f'ghoxrin sena. Ghas-sena d-diehla, l-anqas pagament ta' pensjoni kontributorja u bonus ghal min ghandu hlas sufficjenti se jkun ta' €7,280 fis-sena jew €140 fil-gimgha. Hlas prorata jinghata ghal min ghandu hlas insufficcjenti ta' bolol.

Kompli aqra...

02.10.15 Skema għall-anzjani biex jattendu l-opri f’Għawdex

Għat-tieni sena konsekuttiva s-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva qiegħed iniedi l-iskema li permezz tagħha l-anzjani jistgħu japplikaw biex jakkwistaw biljetti għall-opri f’Għawdex.

Kompli aqra...