• Malta Tagħna Lkoll
  • Veterani
  • image
  • Għ.V.L
  • Statut
Previous Next

Aħbarijiet

04.04.16 Ċentru għall-anzjanità attiva ġewwa Raħal Ġdid

Is-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva, b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali illum beda jopera ċentru għall-anzjanità attiva ġewwaRaħal Ġdid.

Kompli aqra...

19.03.16 Intraprendituri 50 +

L-Ewroparlamentari Marlene Mizzi ppartecipat f'dibattitu ta' livell għoli fejn ġiet imnedija l-ħolqien ta' pjattaforma Ewropea msejħa 50plus Entrepreneurship. Il-pjattaforma ta' 50+EPE hija inizjattiva organizzata minn grupp ta' organizzazzjonijiet bl-istess ideat, kumpaniji, NGOs u akkademiċi li ngħaqqdu flimkien biex jiġi zgurat li l-potenzjal tal-intraprendituri 50 + tiġi rikonoxxuta b'mod sħiħ u sostnuta mill-policy makers Ewropew.

Kompli aqra...

07.02.16 24,000 anzjan jirċievu ċekk ta’ €300

 

Għall-ewwel darba f’25 sena, il-Gvern ta żieda sostanzjali lil 24,000 anzjani u romol.

Kompli aqra...

04.01.16 Proġett - Live in Carer

 

Kif kien tħabbar fil-Baġit għall-2016, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b'Diżabilità Justyne Caruana llum nediet proġett pilota ta' live-in carer b'investiment ta' miljun ewro.

Kompli aqra...

Aqra aktar dwar...

12.04.16 Ħidma Favur L-Anzjani

Kompli aqra...

18.10.15 Bagit Li Haseb Ukoll Fl-Anzjani


Il-hidma fuq il-Pensjoni Minima Nazzjonali Garantita se tissokta mill-1 ta' Jannar li gej, meta tnax-il elf anzjan se jgawdu minn zieda fil-pensjoni ghall-ewwel darba f'ghoxrin sena. Ghas-sena d-diehla, l-anqas pagament ta' pensjoni kontributorja u bonus ghal min ghandu hlas sufficjenti se jkun ta' €7,280 fis-sena jew €140 fil-gimgha. Hlas prorata jinghata ghal min ghandu hlas insufficcjenti ta' bolol.

Kompli aqra...

02.10.15 Skema għall-anzjani biex jattendu l-opri f’Għawdex

Għat-tieni sena konsekuttiva s-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva qiegħed iniedi l-iskema li permezz tagħha l-anzjani jistgħu japplikaw biex jakkwistaw biljetti għall-opri f’Għawdex.

Kompli aqra...

29.03.15 Projects for the elderly being finalised


Justyne Caruana

I am very pleased that this week, we have finalised some projects that aim to enhance national community services for the elderly living in Malta and Gozo. As you all know, one of the government’s priorities, in accordance with the National Strategic Policy on Active Ageing, is to increase and improve community based services for the elderly. This is also being done in order to address the demand for residential services from the elderly.

Kompli aqra...