Ktieb

 

Il-Mexxej tal-Partit Laburista Dr Joseph Muscat jifraħ lis-Sur Joseph Xerri, Segretarju Eżekuttiv tal-Veterani Laburisti, l-awtur tal-ktieb ‘L-Iżvilupp tal-Edukazzjoni f’Malta’, pubblikazzjoni SKS

Ħidma Favur L-Anzjani

Skema għall-anzjani biex jattendu l-opri f’Għawdex

Għat-tieni sena konsekuttiva s-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva qiegħed iniedi l-iskema li permezz tagħha l-anzjani jistgħu japplikaw biex jakkwistaw biljetti għall-opri f’Għawdex.

Bagit Li Haseb Ukoll Fl-Anzjani


Il-hidma fuq il-Pensjoni Minima Nazzjonali Garantita se tissokta mill-1 ta' Jannar li gej, meta tnax-il elf anzjan se jgawdu minn zieda fil-pensjoni ghall-ewwel darba f'ghoxrin sena. Ghas-sena d-diehla, l-anqas pagament ta' pensjoni kontributorja u bonus ghal min ghandu hlas sufficjenti se jkun ta' €7,280 fis-sena jew €140 fil-gimgha. Hlas prorata jinghata ghal min ghandu hlas insufficcjenti ta' bolol.

Projects for the elderly being finalised


Justyne Caruana

I am very pleased that this week, we have finalised some projects that aim to enhance national community services for the elderly living in Malta and Gozo. As you all know, one of the government’s priorities, in accordance with the National Strategic Policy on Active Ageing, is to increase and improve community based services for the elderly. This is also being done in order to address the demand for residential services from the elderly.