Riċerka № 2

IL-LUNZJATA…….LIMITI TAR-RABAT

 

Jingħad li l-Karmelitani kellhom l-ewwel knisja u l-ewwel kunvent tagħhom hemm

 

Mingħajr dubju ta’ xejn, waħda mill-passiġġati qosra u ftit ’il barra mir-Rabat hija lejn il-Lunzjata. Din tibda ftit wara li tħalli d-daħla ta’ Għar Barka.

 

In-natura li żżejjen din il-mixja tpaxxi lil kull wieħed u waħda li jieħdu din il-mixja qasira u sabiħa. It-triq dejqa twasslek għall-knisja antika tal-Lunzjata. Din hija tal-patrijiet Karmelitani ta’ l-Imdina li jingħad li kellhom l-ewwel knisja u kunvent tagħhom hemm. Il-knisja hija miżmuma fi stat tajjeb ħafna u fiha għadu jsir il-quddies sal-ġurnata tal-lum.


IL-KNISJA TAL-LUNZJATA

------------------------------

Ktieb

 

Il-Mexxej tal-Partit Laburista Dr Joseph Muscat jifraħ lis-Sur Joseph Xerri, Segretarju Eżekuttiv tal-Veterani Laburisti, l-awtur tal-ktieb ‘L-Iżvilupp tal-Edukazzjoni f’Malta’, pubblikazzjoni SKS

Bagit Li Haseb Ukoll Fl-Anzjani


Il-hidma fuq il-Pensjoni Minima Nazzjonali Garantita se tissokta mill-1 ta' Jannar li gej, meta tnax-il elf anzjan se jgawdu minn zieda fil-pensjoni ghall-ewwel darba f'ghoxrin sena. Ghas-sena d-diehla, l-anqas pagament ta' pensjoni kontributorja u bonus ghal min ghandu hlas sufficjenti se jkun ta' €7,280 fis-sena jew €140 fil-gimgha. Hlas prorata jinghata ghal min ghandu hlas insufficcjenti ta' bolol.

Ħidma Favur L-Anzjani

Skema għall-anzjani biex jattendu l-opri f’Għawdex

Għat-tieni sena konsekuttiva s-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva qiegħed iniedi l-iskema li permezz tagħha l-anzjani jistgħu japplikaw biex jakkwistaw biljetti għall-opri f’Għawdex.