• Malta Tagħna Lkoll
  • Veterani
  • image
  • Għ.V.L
  • Statut
Previous Next

pensjoni ta’ inqas minn €700

KullĦadd  il-Ħadd, 09.06.2013

Minninformazzjoni li tat il-Ministru Marie Louise Coleiro Preca fil-Parlament, jirrizulta li f'Malta u Ghawdex hawn total ta' 52,533 persuna li l-pensjoni taghhom hija inqasminn€700 fix-xahar.Minndawn hemm 35,779 anzjan li jircievu l-pensjoni tal-irtirar, 12,396 persuna li jiehdu pensjoni tar-romol, u 4,358 li jircievi pensjoni tal-invalidità.

Call for tighter rules on private care homes

 

 

Elderly people living in residential homes are sometimes faced with staffshortages, inadequate facilities, missing personal belongings and unqualified carers lacking in basic compassion, distressed relatives complain.

Mill-Media 03.06.2013

Monday, June 3, 2013 by 

James McIntosh, Victoria

Pension reform

I do not hold pieces of paper to say that I am ‘educated’, yet, I see something about raising the pensionable age that is not being discussed.

On the year that the pension age is raised the young graduates of that year will not have jobs available, jobs that would be freed by retirees will not materialise, there will also be job blocking and stagnation of promotion.

Le għal żieda oħra fl-età tal-irtirarminn joseph cuschieri

Kont inkun qed immur speċifikament kontra l-istess spirtu tal-motto politiku tiegħi “Leħen il-ħaddiem fl-Ewropa” li kieku fil-Parlament Ewropew ma ħriġtx nagħmilha ċara li ma naqbel bl-ebda mod li l-età tal-irtirar mix-xogħol terġa’ tiżdied jew tkun  imposta fuq l-anzjani. Ħassejtu dmir sagrosant tiegħi nagħmel din id-dikjarazzjoni fil-laqgħa plenarja tal-Parlament Ewropew li saret fi Strasburgu dan l-aħħar.

Drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà u anzjanità attiva

minn Franco Mercieca


Għaddew l-ewwel ġimgħat mill-Elezzjoni Ġenerali u l-bidu tal-ħidma ta’ Gvern Laburista ġdid. Mhux bidu faċli. U mhux bidu faċli għax min kien konvint li l-poplu se jwarrbu, ra li jagħmel dak kollu possibbli biex dan il-bidu ma jkunx faċli. Imma ma jimpurtax. Ir-rieda u d-determinazzjoni xprunati minn fiducja daqshekk qawwija tal-elettorat se jwasslu biex dan l-ostaklu primarju jingħeleb. 

L-Anzjani u t-Tagħlim

 F’ dinja li qiegħda tinbidel ma’ kull mument li jgħaddi, taf kemm taf, xorta waħda jibqgħalek x’titgħallem.