Professur Anthony Zammt

Professur  Anthony Zammit

 

Ir-Rumani  tal-qedem kienu jgħidu li l-moħħna jibqa’ tajjeb sakemm aħna nibqgħu f’saħħitna fiżikament.  Dan jurina li minn dejjem il-bniedem kien jagħti l-importanza lis-Saħħa, sew dik mentali kemm dik ta’ ġisimna.